Bảng giá sản phẩm

Giá sản phẩm cập nhật ngày 07/11/2012.

Thuốc mọc mi LiLash (5.91 mL / 0.2 Fl. Oz): 3.200.000 VNĐ
Thuốc mọc mày LiBrow (5.91 mL / 0.2oz Fl. Oz): 3.200.000 VNĐ
Thuốc mọc mi RevitaLash ADVANCED (2.0 mL / 0.067 Fl. Oz): 1.400.000 VNĐ
Thuốc mọc mi RevitaLash ADVANCED (3.5 mL / 0.118 Fl. Oz): 2.250.000 VNĐ
Thuốc mọc mày RevitaBrow (3.0 mL / 0.101 Fl. Oz): 1.950.000 VNĐ